Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 Bij bestellingen via www.Bluebelli.com is uw contractspartner Blue Belli, Pootlaan 12, 4707 JD, Roosendaal, hierna genoemd Blue
Belli.
1.2 Door een bestelling te plaatsen op Blue Belli, hetzij door het aanklikken van de knop bestelling plaatsen en/of afrekenen of per e-
mail, plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagen. Wij zullen u direct een bevestigingsmail
versturen van uw bestelling. Een bindende koopovereenkomst komt met dit bevestigingsmail tot stand. De levering van uw bestelling
vindt plaats, nadat wij het volledige bedrag inclusief de verzendkosten, bijgeschreven hebben gekregen.
1.3 Blue Belli behoudt het recht om een bestelling niet te accepteren of te weigeren, zolang Blue Belli geen bevestigingsmail heeft
verzonden, in welk geval de bestelling heeft bevestigd, is er geen overeenkomst gesloten. Indien Blue Belli een bestelling heeft
geweigerd zal de consument hiervan, al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld worden. Eventuele gedane kosten door de
klant, wordt door Blue Belli, teruggestort op de rekening van de betreffende klant.
1.4 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blue Belli zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.5 Door het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden
en de toepasselijkheid hiervan.
1.6 Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgewijkt, in welk geval de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven.
1.7 Alle aanbiedingen van Blue Belli zijn vrijblijvend. Blue Belli behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in
het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.8 De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Leveringsvoorwaarden

2.0 Blue Belli verzendt bestellingen die bevestigd zijn, op werkdagen vóór 12 uur s ‘middags op dezelfde werkdag naar het opgegeven
afleveradres. Bestellingen die bevestigd zijn na 12 uur s ’middags, worden verstuurd op de volgende werkdag. Werkdagen zijn maandag
tot en met vrijdag. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding,
ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting welke voor de klant uit deze of enige daarmee samenhangende
overeenkomst mocht voortvloeien.
2.1 Het product moet uiterlijk binnen 30 dagen geleverd zijn bij de klant. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk
ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere aflevertermijn hebben overeengekomen.
2.2 Levering is in gedeelten toegestaan.
2.3 Blue Belli doet haar best om de website zo zorgvuldig mogelijk en up to date te houden, echter kan het voorkomen dat een product
niet meer op voorraad is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de klant.
2.4 Indien de klant een bestelling plaatst op Blue Belli, zal de bestelling naar het opgegeven adres worden verzonden. Eventuele fouten
in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien wij de bestelling retour ontvangen en opnieuw moeten versturen naar het
juiste adres, zijn de extra kosten hiervan voor de klant.

Retourzending

3.0 Mocht het artikel niet aan je verwachtingen voldoen, kan je je bestelling retourneren. Je hebt 14 dagen om de overeenkomst te
ontbinden. Dit kan je doen via het retourformulier. Meer informatie over het retourproces vind je op onze retour pagina.
3.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (Artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen
een periode van 14 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de artikelen zijn geleverd. Indien de klant niet
binnen dit termijn de geleverde artikelen aan Blue Belli heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens
over te gaan op terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen, schriftelijk melding te maken bij Blue Belli. Indien de
artikelen bij de afnemer zijn gebruikt, gewassen, hersteld door de klant of derden, bezwaard en/of beschadigd geraakt, vervalt het
recht van ontbinding in de zin van dit lid. De artikelen dienen onbeschadigd, de labels en toebehoren mogen niet verwijderd zijn,
in de onbeschadigde originele verpakkingen, inclusief labels en toebehoren teruggestuurd te worden. Blue Belli heeft het recht om
artikelen niet te accepteren indien hier niet is aan voldaan. Het artikel dient bij ontvangst nagekeken te worden op eventuele
beschadigingen, fouten of onvolmaaktheden. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst aan ons gemeld te worden per e-mail. Artikelen
met beschadigingen, fouten of onvolmaaktheden die retour worden gezonden. zonder dat er melding is gemaakt binnen 14 dagen na
ontvangst, kunnen niet worden geaccepteerd.
3.2 Indien de artikelen onder deze voorwaarden zijn geretourneerd en ontvangen door Blue Belli, zal binnen 14 dagen het volledige
aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen inclusief de verzendkosten teruggestort worden op de rekening van de desbetreffende
klant. Het terugzenden van de artikelen komt op rekening van de klant.
3.3 Indien de klant een deel van de bestelling houdt, krijgt de klant alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug,
niet de verzendkosten.